Fuar Arama Motoru

KOSGEB

Ekonomi ve İş dünyası hakkında bilgi edinmek, devlet yardımlarından haberdar olmak, eğitim programlarını takip etmek için tıklayın. 

www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB KİMDİR ?

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere sürat le uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 3624 sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur.

KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. KOSGEB Organizasyonu, doğrudan Kobilerle ilişkili olan ve aşağıda fonksiyonları verilen üç farklı tip Hizmet Birimlerine ve bu birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan Başkanlık Birimlerine sahiptir.

  • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ
  • İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZLERİ
  • LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ